Ειδήσεις

Ειδήσεις

O A-Rod των Yankees παράρησε τη Cynthia Rodriguez (Σκούρτη είναι το πατρικό της όνομα) για την κατα 18 χρόνια μεγαλύτερή του Madonna.

“Hope Is a Tattered Flag” (Η Ελπίδα είναι μια κουρελιασμένη σημαία) είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του εκδότη του γνωστού αμερικανικού πολιτικού περοδικού Washington Monthly, Μάρκου Κουναλάκη και του Peter Laufer.